Tréning s vlastnou váhou

V posledných rokoch vzniklo množstvo nových športových odvetví. Kalisteniku viacerí považujeme za pomerne nový šport no opak je pravdou. Veď jej základy siahajú až do starovekého Grécka. Pamätáte si z dejepisu pojem kalokagatia? Súlad tela a mysle – o tom to celé je.