Silové tréningy

Pravý muž by mal disponovať poriadnou ľudskou silou. Nemám však na mysli iba silu fyzickú. Muž musí byť silný po každej stránke a taktiež po tej psychickej. V dobách dávno pred nami bol život na svete ťažký. No ťažké časy produkovali silných mužov. Svet dneška je oproti minulosti výrazne jednoduchší. Presne preto máme často možnosť vidieť toľko zženštilých mužov. A čo je najsmutnejšie, ženy veľmi často preberajú v živote mužské úlohy. Ako sa týchto neduhov doby zbaviť sa dozvieš v kategórii článkov Silové tréningy.

Od sily muža v minulosti často závisel jeho život. Svet sa s nami nemaznal, oddeľoval zrno od pliev a slabé články nemilosrdne zavrhol. V dnešnom svete je to prakticky rovnaké. Preto sa vzchop a nechaj tú surovú, animálnu silu nech sa prederie na svetlo sveta! Študuj články v kategórii Silové tréningy.